מהי מיקרו אינטראקציה

אנחנו תופסים את החוויה שלנו כרצף שלם.

כמו סרט וידאו, המציאות מוקרנת אל התודעה שלנו ומציגה את עצמה.

במצב הזה אנחנו חווים את סרט המציאות שלנו כצופים, כביכול פסיבים וחיצוניים למציאות אותה אנו חווים.

לפעמים אנחנו רוצים לפעול ולשנות את רצף הארועים, להשפיע עליו באופן שינוע באופן אחר, אופן שתואם יותר את הרצון, הכוונה שלנו.

אפשר לומר שבמקרה הזה אנחנו רוצים לעבור מכובע של צופה בסרט החיים שלנו לכובע של שחקן ובימאי שמעצב את התסריט.

כדי לעשות זאת, כמו בניתוח של סרט, אנחנו צריכים לעצור את התמונה ולהתחיל להתבונן ברזולוציה הרבה יותר גדולה ברצף ארועי המציאות, פריים אחרי פריים.

רק ניתוח מסוג זה יאפשר לנו לשים לב לפרטים וגורמים בתמונת המציאות שנעלמים מאיתנו במהירות שבהם חולפים התמונות בתודעתנו.

אנחנו כביכול מקפיאים לרגע את רצף ההתרחשויות וכך אנו יכולים להתבונן ולהבין את התמונות שמרכיבות את הרצף, אחת אחת.

פעמים רבות בטיפול כשדברים משתבשים במהלך המציאות הרגיל אם ביחסים ואם בתחום אחר של חיינו ואנחנו רוצים להתחקות אחר הנסיבות של אותו שיבוש אנחנו בוחנים את מה שנקרא ה״מיקרו אינטראקציות״.

מיקרו אינטראקציה היא תמונה מוגדלת כאמור של אותם יחסי גומלין שאנו מקיימים כשחקנים בתוך המציאות שאנו צופים בה כביכול מבחוץ.

הנחת היסוד שלנו היא שלעולם המציאות אינה מונחת שם בחוץ באופן בלתי תלוי בעצמי הפועל שלנו.

המציאות שאנו חווים על כן היא תוצאה של ריקוד, לעיתים לא מודע, ביננו לבין הסביבה שלנו.

בחינתן של אותן מיקרו אינטראקציות שאנחנו מקיימים עם העולם שסביבנו תאפשר לנו להבין באיזה אופן הפעולות, התבניות או הדפוסים שלנו גורמים למציאות להופיע בפנינו באופן שבו היא מתעקשת להופיע.

אפשר לומר שההתבוננות הזו עוזרת לנו להבין את התופעה המוכרת כל כך שבה תסריטים בחיינו נוטים פעמים רבות לחזור על עצמן, גם בלי שבאמת נרצה או נבין מדוע.

ההנחה היא שזיהוי מיקרו אינטראקציות אלו והגברת המודעות אליהם יאפשרו לנו לשנות ולעצב מחדש את אותן התנהגויות ולפעול אחרת.

באופן זה תמונת המציאות שלנו כולה תוכל להשתנות ולזרום באופן אחר, חדש, אופן שתואם יותר את ההתכוונות והחזון הפנימי שלנו לגבי העולם בו אנו חיים.